بوشهر

۳۱/شهريور/۱۳۹۵ - ۱۵:۲۳
درخواست اخذ ضمانت‌نامه گمرکی در بوشهر الکترونیکی شد
۱۳/شهريور/۱۳۹۵ - ۱۲:۳۴
اعلام آمادگی سرمایه‌گذاران چینی برای فعالیت در نساجی ‌بوشهر