عناوین مطلب

۲۶/شهريور/۱۳۹۸ - ۰۹:۲۷
تأثیر ارز حاصل از صادرات بر قاچاق کالا
۲۵/شهريور/۱۳۹۸ - ۱۶:۲۲
هوشمند کردن نظام سلامت و به کارگیری افراد سالم برای کنترل سامانه‌های الکترونیک
۲۵/شهريور/۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷
برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول
۲۴/شهريور/۱۳۹۸ - ۱۵:۲۷
اجرای برنامه‌های فرهنگی اولویت همدان برای مبارزه با قاچاق کالا
۲۳/شهريور/۱۳۹۸ - ۱۰:۵۴
عزم خود را جهت مقابله با قاچاق سازمان یافته جزم کرده ایم