عناوین مطلب

۳۱/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۳:۰۱
کارگروه اجرای دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده استان زنجان تشکیل جلسه داد
۳۱/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۲:۰۰
اولین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز زنجان در سال ۹۸/رفع موانع پلاک‌کوبی دام‌ها از سوی عشایر و دامداران استان
۳۱/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴
مبارزه با قاچاق پوشاک، اشتغال را افزایش داد
۲۸/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵
کاهش روزانه ۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت
۲۸/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۴:۳۰
تشکیل کمیته تخصصی برای مبارزه با قاچاق کالا در شورا انقلاب فرهنگی
۲۸/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸
اولین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی/ابزار امنیتی تنها راهکار مقابله با قاچاق کالا نیست
۲۶/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵
تهیه گزارش‌های خبری کشف قاچاق با هماهنگی ستاد انجام می‌شود
۲۶/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۲:۳۵
آراء برائت صادره در پرونده‌های قاچاق، زیر ذره‌بین کمیسیون مبارزه با قاچاق استان
۲۵/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۶:۲۲
اولین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گلستان در سال ۱۳۹۸/قاچاق کالا یکی از موانع مهم رونق تولید است