برگزاری جلسه بررسی و ارزیابی آراء برائت یا منع تعقیب کمیسیون استان گیلان

اقتصاد پنهان- چهارمین جلسه بررسی و ارزیابی آراء برائت یا منع تعقیب کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز گیلان به ریاست شیرین کام جانشین دبیر و مسئول دبیرخانه کمیسیون در محل دبیرخانه استان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، چهارمین جلسه بررسی و ارزیابی آراء متضمن برائت موضوع تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست  مهدی شیرین کام جانشین دبیر و مسئول دبیرخانه کمیسیون و با حضور نمایندگان دستگاههای کاشف، مامور وصول درآمد های دولت و کارشناس حقوقی و قضایی کمیسیون در محل دبیرخانه برگزار شد.
در این جلسه شش پرونده از آرای برائت و منع تعقیب صادره از سوی شعب تعزیرات حکومتی استان مورد بررسی قرار گرفت .