سامانه کالاهای ملوانی و ته لنجی در گمرک استان بوشهر راه اندازی می شود

اقتصاد پنهان- گمرک ایران در ادامه توسعه سامانه های الکترونیکی و مبارزه با قاچاق کالا سامانه ملوانی و ته لنجی را در گمرکات بوشهر راه اندازی می کند.

به گزارش اقتصاد پنهان به نقل از روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، این اقدام پس از آن صورت می گیرد که دولت در جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم گرفته تا ورود کالاهای ته لنجی و ملوانی را به کمک سامانه های الکترونیکی گمرک ساماندهی کند و مصوبه اجرایی شدن آن نیز جهت اجرا ابلاغ شده است ‌.
بنا بر این گزارش، مقدمات ساماندهی کالاهای ملوانی و ته لنجی در جلسه ای با حضور علی معقولی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک در بوشهر کلید خورد .
در این جلسه معقولی با اشاره به اینکه باید تمامی کالاهای وارداتی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر چتر گمرک قرار گیرد، بر ضرورت ساماندهی کالاهای ملوانی و ته لنجی به کمک سامانه جامع گمرکی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه با اجرایی شدن سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی بزرگترین تحول گمرکی کشور با موفقیت اجرایی شد و امروز ما شاهد ساماندهی کالاهای وارداتی از طریق گمرکات به کمک سامانه جامع گمرکی هستیم و تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی به تفکیک جزئیات در این سامانه ثبت و کنترل می شود و در هر لحظه و زمانی از هر مکان قابل رهگیری است .
معقولی در ادامه به مشکلات انجام تشریفات گمرکی پیش از راه اندازی سامانه جامع گمرکی در روش دستی و سنتی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تمامی مجوزها و اطلاعات تشریفات ترخیص کالاها در این سامانه ثبت می شود و امکان رهگیری الکترونیکی تمامی کالاها وجود دارد و بزرگترین اقدام دولت جهت مبارزه با قاچاق کالا و ارز با راه اندازی همین سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی به شمار می رود.
در این جلسه که در ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر با حضور علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خیالی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، زارعی نماینده ستاد مبارزه با قاچاق ، قره بیگی سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر ، منصور بازیار مدیر کل گمرک بندر گناوه و روسای گمرکات تابعه و نمایندگان استانداری بوشهر و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا برگزار شد، بهروز قره بیگی سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در گمرکات تابعه ارائه داد و در ادامه توضیحات فنی و اجرایی از طرف مدیرکل مرکز واردات گمرک ایران و چگونگی اجرای سیستم سامانه ملوانی تشریح و نرم افزار مربوطه توسط مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات ارائه شد.