آغاز بازرسی از سردخانه های استان تهران برای کنترل بازار

اقتصاد پنهان - دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از آغاز بازرسی از سردخانه های استان جهت تشدید کنترل بازار ایام پایان سال خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، پیرو مصوبه کمیسیون استان تهران و تاکید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عملیات بازرسی از سردخانه های استان از امروز آغاز شد.
نمایندگان جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات، پلیس و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران ضمن هماهنگی و اخذ مجوز قضایی به بازرسی از سردخانه های استان پرداختند.
شایان ذکر است این بازرسی ها با هدف تشدید کنترل بازار ایام پایان سال صورت می‌پذیرد.