انتصابات

۱۲/شهريور/۱۳۹۹ - ۱۳:۵۵
انتصاب رییس جدید کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه
۱۱/خرداد/۱۳۹۸ - ۱۱:۴۳
انتصاب رئیس کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی
۳۱/ارديبهشت/۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶
انتصاب مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق