دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان- هیأت وزیران در جلسه ۳ / ۱۱/ ۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۹۴/۴۹۶۸/ص مورخ ۲۵ / ۱۱/ ۱۳۹۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب ۱۳۹۴- دستورالعمل تبصره یادشده را تصویب کرد.

يکشنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۵0 کامنتچاپ مطلب

این دستورالعمل از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‎جمهوری به وزارتخانه‌های نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح ذیل ابلاغ شده است:

دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 / 11/ 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1(اصلاحی 25 / 07 / 1397)- کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که به صورت تجاری بر خلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود. علاوه بر فراورده های نفتی و دارویی، سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق مطابق ماده (2) این دستورالعمل تعیین می شود.

ماده 2(منسوخه 25 / 07 / 1397)- خرید، فروش، حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی صلاح احراز شود.

ماده 2(اصلاحی 25 / 07 / 1397)- مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا حسب مورد به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می ‏گردد.

ماده 3(اصلاحی 25 / 07 / 1397)- خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای موضوع قاچاق در صورتی تجاری محسوب خواهد شد که با توجه به شواهد امر از قبیل ظواهر مرتکب، حجم کالا، نحوه نگهداری یا حمل، زمان و مکان کشف عرفاً برای امر تجاری باشد.

ماده 4(اصلاحی 25 / 07 / 1397)- عدم رعایت ضوابط مندرج در مواد بعدی این دستورالعمل در مراحل خرید، فروش، حمل یا نگهداری تجاری کالاهای موضوع قاچاق، مشمول مجازات ‏های مقرر در تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب 1394- خواهد بود.

ماده 5(اصلاحی 25 / 07 / 1397)- فروش کالاهای موضوع قاچاق صرفاً توسط اشخاصی که از مرجع ذی ‏ربط مجوز دریافت کرده ‏اند و در سامانه جامع تجارت ثبت شده ‏اند مجاز می ‏باشد.

ماده 6(اصلاحی 25 / 07 / 1397)- خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظفند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت ‏حساب (فاکتور) دریافت نمایند.

ماده 7 (اصلاحی 25 / 07 / 1397)- حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق منوط به دریافت سند حمل از زیر سامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند (ث) فصل دوم آیین ‏نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443 /ت51559هـ مورخ 23 /4 /1395 می ‏باشد.

ماده 8(اصلاحی 25 / 07 / 1397)- سند حمل بین شهری کالاهای موضوع قاچاق باید متضمن تعیین مسیر حمل باشد و انحراف غیرمتعارف از مسیر تعیین ‏شده در سند حمل، مجاز نمی ‏باشد.

ماده 9(اصلاحی 25 / 07 / 1397)- نگهداری کالاهای موضوع قاچاق صرفاً در انبارهای ثبت ‏شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا موضوع بند (ج) فصل دوم آیین ‏نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره 46443 /ت51559هـ مورخ 23 /4 /1395 مجاز می‏ باشد.

ماده 10(اصلاحی 25 / 07 / 1397)- در صورت راه ‏اندازی سامانه حمل درون شهری، رعایت مفاد مواد (8) و (9) این دستورالعمل در مورد حمل درون شهری کالاهای موضوع قاچاق نیز الزامی است.

ماده 11(اصلاحی 25 / 07 / 1397)- از تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این دستورالعمل، کلیه ضوابط و مقررات مغایر با آن لغو می ‏گردد.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/14764