تصویب نامه درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ درباره اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک

تصویب نامه درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ درباره اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک

اقتصاد پنهان- تصویب نامه درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ درباره اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ هیات وزیران

سه شنبه، ۲۰ فروردين ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

متن این مصوبه هنوز وارد سامانه نشده است.

مشاهده تصویر تصویب نامه

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/19880