تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح ماده (۱) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح ماده (۱) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان- هیئت وزیران در جلسه ۲۵ / ۷/ ۹۷ به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اسای ج.ا.ایران تصویب کرد:

دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۷0 کامنتچاپ مطلب

ماده 1 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز موضوع تصویب نامه شماره 138864 ت 52971 هـ مورخ 9 / 11/ 95 به شرح زیر اصلاح و ماده 2 حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود:

ماده 1 : کالای موضوع قاچاق کالای تولید داخل یا وارداتی است که بصورت تجاری برخلاف ضوابط تعیینی دولت خرید و فروش و حمل یا نگهداری می شود. علاوه بر فرآورده های نفتی و دارویی و سایر مصادیق کالاهای موضوع قاچاق مطابق ماده 2 این دستورالعمل تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهوری

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/19938