دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای (لوازم خانگی) موجود در بازار و انبارها

دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای (لوازم خانگی) موجود در بازار و انبارها

اقتصاد پنهان- با عنایت به ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل ذیل جهت تعیین تکلیف لوازم خانگی فاقد شناسه کالا موجود در بازار و انبارها، به دستگاه‌های ذیربط و مشمولین دریافت شناسه‌کالا اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد.

سه شنبه، ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای (لوازم خانگی) موجود در بازار و انبارها
موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی شناسه‌های کالا و رهگیری کالا ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز


هدف:
تعیین تکلیف کالاهای لوازم خانگی فاقد شناسه کالا موجود در سطح عرضه و بازار


ماده 1
تعاریف:
أ‌. قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی آن است.

ب‌. آئین‌نامه: آئین‌نامه اجرایی شناسه‌کالا و رهگیری کالا به شماره 75642/ت 52403 هـ مورخ 23/6/95 موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

ت‌. ستاد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ث‌. تولیدکننده: تولیدکننده لوازم خانگی

ج‌. واردکننده: وارد کننده لوازم خانگی

ح‌. شناسه‌کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء شده و در یک سامانه به منظور ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا، به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد. به هر شناسنامه کالا یک شناسه‌کالای یکتا تخصیص می‌یابد.
تبصره- بخشی از اقلام اطلاعاتی در شناسه‌کالا به سایر طبقه‌بندی‌ها از قبیل سامانه هماهنگ‌شده (HS)، استاندارد بین‌المللی طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی (ISIC)، طبقه‌بندی محوری محصول (CPC)، اختصاص دارد.

خ‌. کالای مشمول: کلیه کالاهای لوازم خانگی مشمول بند (1) ردیف (ب) ماده (3) آیین‌نامه شامل؛ تلویزیون، یخچال فریزر، کولرگازی و اسپیلت، ماشین‌لباسشویی، ماشین‌ظرفشویی، مایکروویو و جاروبرقی می‌باشند.

د‌. سامانه جامع تجارت: منظور سامانه جامع تجارت ایران به آدرس (www.ntsw.ir) است که بر اساس بند الف ماده 6  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392، به عنوان درگاهی یکپارچه، ارتباط فعالان اقتصادی را اعم از واردکنندگان و تولیدکنندگان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت، کنترل می‌کند.

ذ‌. کالای فاقد شناسه: منظور از کالای فاقد شناسه، کالایی است که شناسنامه‌ای برای آن در سامانه‌ی شناسه کالا یا سامانه جامع تجارت تعریف نشده است یا شناسه متناظر با شناسنامه کالا بر روی کالا درج نشده است و یا اینکه مشخصات مربوط به آن شناسه (مانند مکان، مالک یا تعداد موجودی) در سامانه جامع تجارت با وضعیت کالا در محل انبار یا عرضه تطابق نداشته باشد.

ر‌. شناسه جهانی قلم کالا (GTIN ): براساس سیستم شماره‌گزاری GS1 به هرقلم کالا، یک کد به نام GTIN تخصیص داده می‌شود. کد GTIN ساختار 8، 12، 13 و 14 رقمی دارد.

ز‌. سامانه شناسه‌کالا: سامانه‌ای است به منظور ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه‌کالا که فرآیندهای درخواست و صدور شناسه‌کالا را در برگرفته و امکان استعلام شناسه‌کالا را برای سامانه‌ها و افراد مرتبط فراهم می‌نماید. هدف این سامانه، مدیریت شناسه‌کالا در طول زنجیره تجاری کشور است و بر این اساس، زبان مشترک در کل فعالیت‌های تجاری فراهم می‌شود.


ماده 2
کلیه واردکنندگان، تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان عمده و خرده موظف هستند نسبت به تعیین تکلیف کالای  مشمول مطابق شرایط ذیل اقدام نمایند.

الف. تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف‌اند حداکثر دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل شناسه کالاهایی را که تولید یا وارد کرده‌اند را مطابق با  فرمت ارائه شده در ماده 5 دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی لوازم خانگی به نحو مقتضی در اختیار عرضه‌کنندگان قرار دهند.

ب. مالکان کالای مشمول در سطح عرضه و انبار موظف‌اند تا 3 ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل ضمن دریافت شناسه کالا از واردکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به الصاق شناسه کالا بر روی کالاهای فاقد شناسه خود اقدام نمایند.
تبصره 1-کالاهای مشمول که تا سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل به مصرف‌کننده نهایی فروخته شده باشند نیازی به اخذ شناسه کالا ندارند.
تبصره 2- عرضه‌کنندگانی که به نحوی از انحاء برای عرضه کالای خود از فضای مجازی مانند وب‌سایت‌های فروش، شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن‌های موبایلی و... استفاده می‌کنند ملزم به درج شناسه در کنار سایر مشخصات کالا در بسترهای فوق‌الاشاره می‌باشند در غیر اینصورت ملاک عمل ماده 3 این دستورالعمل خواهد بود.
تبصره 3- توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان عمده و خرده موظف اند از تاریخ مذکور در بند الف این ماده از دریافت کالاهای فاقد شناسه کالا خودداری نمایند. در غیر این صورت مسؤولیت حمل، نگهداری، انبارش، عرضه و فروش کالای مصداق قاچاق بر عهده آنان خواهد بود و ماده 3 این دستورالعمل ملاک عمل خواهد بود.

 

ماده 3
پس از انقضای مواعد زمانی تعیین‌شده در ماده 2، در صورت مشاهده و کشف کالای فاقد شناسه به نحو ذیل با حمل، نگهداری، انبارش، عرضه و یا فروش آن برخورد خواهد شد.

- اعمال جریمه نقدی موضوع بندهای الف،ب و پ ماده 18 قانون برای حمل یا نگهداری کالای فاقد شناسه حسب مورد
- اعمال جریمه نقدی موضوع تبصره 1ماده 18 قانون برای عرضه یا فروش کالای فاقد شناسه

تبصره 1- با رعایت شرط مندرج در این ماده، چنانچه نگهداری، عرضه یا فروش کالای فاقد شناسه از سوی واحدهای صنفی صورت پذیرد، جریمه موضوع ماده 18 مکرر قانون اعمال می‌گردد.
تبصره 2- در تمامی موارد فوق، کالای فاقد شناسه ضبط می‌گردد.
تبصره 3- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل کالای فاقد شناسه موضوع این ماده حسب مورد مطابق ماده 20 قانون ضبط می‌گردد.

 

ماده 4
به منظور نظارت بر حسن اجرا و رسیدگی به مشکلات احتمالی این دستورالعمل که نیاز به تصمیم گیری دارد، کمیته‌ای مرکب از معاونت اموراقتصادی و بازرگانی صمت، سازمان حمایت، ستاد (و اعضایی از ستاد که به تشخیص ایشان حضورشان ضرورت دارد)، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، دفترتخصصی و نمایندگان تشکلهای ذیربط واردکنندگان، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تشکیل خواهد شد.

 

ماده 5
سازمان‌ها و نهادهایی مانند سازمان جمع¬آوری و فروش اموال تملیکی و امثال آن در صورتی که قصد عرضه داخلی کالاهای مشمول را داشته باشند، ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل خواهند بود.

 

ماده 6
این دستورالعمل به منزله عدم کنترل یا عدم برخورد دستگاه‌های مربوطه در نظارت‌های میدانی (سطح عرضه و انبار) نخواهد بود و ملاک عمل در حوزه کالاهای وارداتی همچنان بند (ژ) ماده 1 قانون نیز می‌باشد. پس از انقضای مواعد تعیین شده در ماده 2 نیز وجود شناسه کالا بر روی کالای خارجی الزاماً به منزله‌ی قاچاق نبودن کالا نیست اما به هر ترتیب در صورتی که کالای وارداتی فاقد شناسه باشد مطابق ماده 13 قانون کالای قاچاق می‌باشد.

 

ماده 7
برنامه اجرایی اطلاع رسانی این دستورالعمل و آموزش ذینفعان توسط کمیته موضوع ماده 4 ، تا 15 روز پس از ابلاغ این دستورالعمل تدوین خواهد گردید.

 

ماده 8
این دستورالعمل در 8 ماده و 5 تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می‌باشد.

 

 

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/19982