ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی

ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی

اقتصاد پنهان- به استناد ماده (۲) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تصویب‌نامه ‌شماره ۱۳۸۸۶۴/ت ۵۲۹۷۱هـ تاریخ ۹ /۱۱ /۱۳۹۵ و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹/ت۵۵۶۷۹هـ تاریخ ۱۴ /۸ /۹۷ هیأت وزیران) و بر اساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط، ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی در ۷ ماده، ۳۲ بند و ۵ تبصره در جلسه ۱۲۳ اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح زیر تعیین و در تاریخ ۱۹ /۱ /۱۳۹۸ به تأیید رییس جمهوری اسلامی ایران رسید.

چهارشنبه، ۰۱ خرداد ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

ماده 1: تعاریف
1. عبارات موجود در این تصویب‌نامه در معانی مشروح زیر به‌کار می‌رود:
ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مرکز: مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
محصولات دخانی: انواع سیگار، توتون و تنباکو (محصول مزرعه یا هر نوع محصول فرآوری شده) و یا مشتقات و متفرعات آن‌ اعم از آن‌که تمام یا بخشی از آن تشکیل یا مشتق ‌شده از توتون یا تنباکو باشد
کالاهای تبلیغی دخانی: هر نوع کالا از قبیل کلاه، جاسوئیچی، کیف، توپ، لوازم تحریر، فندک، پوشش مواد خوراکی، پوشاک، لوح فشرده و غیره که برای تبلیغ، تشویق و یا ترویج محصولات دخانی به کار می‌رود
سامانه: سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت به آدرس (www.ntsw.ir) موضوع بند «الف» ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 2: مقررات عمومی
1. تمامی ضوابط مذکور در این تصویب‌نامه، صرفاً در خصوص خرید، فروش، حمل و یا نگهداری محصولات دخانی به شکل تجاری است و نسبت به خرید، فروش، حمل و یا نگهداری محصولات دخانی به شکل غیرتجاری اعمال نمی‌شود.
تبصره- منظور از «شکل غیرتجاری» خرید، فروش، حمل و یا نگهداری محصولات دخانی به شرح ذیل است:
الف. نسبت به فروش: فروش مستقیم محصولات دخانی به مصرف‌کننده نهایی در حد مصرف شخصی است.
ب. نسبت به خرید: خرید محصولات دخانی توسط مصرف‌کننده نهایی در حد مصرف شخصی است.
پ. نسبت به حمل: حمل محصولات دخانی توسط مصرف‌کننده نهایی در حد مصرف شخصی است.
ت. نسبت به نگهداری: نگهداری محصولات دخانی توسط مصرف‌کنندگان نهایی در حد مصرف شخصی است.

2. اعمال و رفتارهایی که به موجب مواد این تصویب‌نامه ممنوع محسوب شده‌اند و به‌طور کلی تخلف از ضوابط مذکور در این تصویب‌نامه، مشمول ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (4) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهند بود و مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از نقض این ضوابط، شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی است.
3. تمامی ضوابط مذکور در این تصویب‌نامه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز لازم‌الاجرا است. هرگونه تعلیق و یا تغییر احکام و مقررات این تصویب‌نامه توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، در این مناطق ممکن نیست.
4. در صورت عدم رعایت ضوابط این تصویب‌نامه در مورد بخشی از محصولات دخانیِ موضوع رفتار انجام‌شده، ضمانت اجرای قانونی، صرفاً در خصوص همان بخش که نسبت به آن تخلف واقع شده است اعمال خواهد شد.
5. خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهای تبلیغی دخانی به شکل تجاری، ممنوع است.
6. خرید، فروش، حمل یا نگهداری سیگار به شکل تجاری برخلاف ضوابط ماده (5) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ممنوع است.

ماده 3: خرید محصولات دخانی
1. تمامی خریداران محصولات دخانی به شکل تجاری، موظفند مجوز خرید محصولات دخانی را از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دریافت نمایند.
تبصره- خرید مواد اولیه برای استفاده در امر تولید نیز «خرید تجاری» محسوب می‌شود.
2. تمامی خریداران محصولات دخانی به شکل تجاری، صرفا مجاز به خرید محصولات دخانی از فروشندگان دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هستند.
3. تمامی خریداران محصولات دخانی به شکل تجاری، موظفند در خرید محصولات دخانی، حداکثر میزان خرید اعلامی از سوی مرکز را رعایت نمایند.
4. تمامی خریداران محصولات دخانی به شکل تجاری، ملزم به دریافت صورتحساب رسمی موضوع ماده (8) از فصل هفتم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی مصوب 31 /4 /1394 قانون مالیات‌های مستقیم از فروشنده هستند.
5. خرید محصولات دخانی به شکل تجاری، از طریق فضای مجازی ممنوع است.
6. خرید قلیان الکترونیکی و گازی و سیگار الکترونیکی، تنباکوهای بدون دود از هر نوع، سنگ بخار، دستگاه‌های گرم¬کننده یا تولیدکننده بخار تنباکو، قطعات و متعلقات آن‌ها به شکل تجاری ممنوع است.
7. خرید سیگار در سامانه در صورتی معتبر تلقی خواهد شد که توسط خریدار در سامانه تأیید شده باشد و تا زمانی که خریدار، فروش ثبت شده به خود را در سامانه تأیید ننماید، به منزله عدم تحقق خرید خواهد بود.
8. خریدار مجاز است صرفاً سیگاری را که فروش آن در سامانه به نام وی ثبت شده است، خریداری نماید. خرید سیگار ثبت نشده در سامانه، از هر شخص حتی فروشنده مجاز تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده 4: فروش  محصولات دخانی
1. تمامی فروشندگان محصولات دخانی به شکل تجاری، موظفند مجوز فروش محصولات دخانی را از از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت نمایند. صدور مجوز فروش محصولات دخانی، منوط به رعایت ضوابط ماده (7) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است.
2. تمامی فروشندگان محصولات دخانی به شکل تجاری، صرفا مجاز به فروش محصولات دخانی به خریداران دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
3. تمامی فروشندگان محصولات دخانی به شکل تجاری، موظفند در فروش محصولات دخانی، حداکثر میزان فروش اعلامی مرکز را رعایت نمایند.
4. تمامی فروشندگان محصولات دخانی به شکل تجاری، ملزم به صدور صورتحساب رسمی موضوع ماده (8) از فصل هفتم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی مصوب 31 /4 /1394 قانون مالیات‌های مستقیم و تحویل آن به خریدار می‌باشند. در صورت راه‌اندازی فرآیند صدور الکترونیکی فاکتور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، فروشندگان صرفاً ملزم به صدور فاکتور از درگاه راه‌اندازی‌شده هستند.
5. فروش محصولات دخانی به شکل تجاری از طریق فضای مجازی ممنوع است.
6. فروش قلیان الکترونیکی و گازی و سیگار الکترونیکی، تنباکوهای بدون دود از هر نوع، سنگ بخار، دستگاه‌های گرم‌کننده یا تولیدکننده بخار تنباکو، قطعات و متعلقات آن‌ها به شکل تجاری ممنوع است.
7. از زمان لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تا مدت 6 ماه، تمامی فروشندگان سیگار به شکل تجاری، حداکثر 48 ساعت پس از فروش محصولات خود، فرصت دارند اطلاعات فروش خود را در سامانه ثبت و پس از این مدت، باید اطلاعات فروش خود را به‌طور «آنی» در سامانه ثبت نمایند.
تبصره- فروش سیگار ثبت شده در سامانه در صورتی معتبر تلقی خواهد شد که توسط خریدار در سامانه تأیید شده باشد و تا زمانی که خریدار، فروش ثبت شده به خود را در سامانه تأیید ننماید، فروش ثبت شده توسط فروشنده کان لم یکن تلقی خواهد شد.
8. فروشنده مجاز است صرفاً سیگاری را که فروش آن در سامانه به نام خریدار ثبت شده است، به فروش برساند. فروش سیگار ثبت نشده در سامانه، به هر شخص حتی خریدار مجاز تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده 5: حمل  محصولات دخانی
1. تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل موظفند اطلاعات مربوط به حمل محصولات دخانی را جهت اخذ سند حمل در زیرسامانه حمل و نقل مربوط موضوع بند «ث» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره 46443/ت1559هـ مورخ 23 /4 /1395، ثبت نمایند.
تبصره- تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل باید اطلاعات مربوط به حمل محصولات دخانی را به‌طور صحیح در زیرسامانه موضوع این بند وارد نمایند  و از حمل محموله‌های محصولات دخانی که موفق به اخذ کدرهگیری بارنامه نشده‌اند، خودداری نمایند.
2. تمامی حاملین محصولات دخانی به شکل تجاری، موظفند پیش از حمل محصولات دخانی، سند حمل محصولات دخانی صادره از زیرسامانه موضوع بند «1» این ماده را از شرکت‌‌ها و مؤسسات حمل و نقل دریافت نمایند.
تبصره- حاملین محصولات دخانی به شکل تجاری، موظفند پیش از حمل محصولات دخانی، اطلاعات کالای ثبت شده در سند حمل مربوطه را با محموله کنترل نموده و در صورت عدم انطباق از هر حیث، از حمل آن خودداری نمایند.

ماده 6: نگهداری محصولات دخانی
1. نگهداری محصولات دخانی به شکل تجاری صرفاً در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا موضوع بند «ج» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مواد 23 الی 27)، مجاز می‌باشد.
2. موجودی هر یک از انبارها و یا محل‌های نگهداری سیگار، از زمان آغاز الزام ثبت آنی فروش، باید با موجودی آن‌ انبار یا محل نگهداری در سامانه در هر لحظه مطابقت کامل داشته باشد.
3. مالک سیگار به شکل تجاری، ملزم به ثبت خروج سیگار از انبار یا محل‌ نگهداری مبدأ و تأیید ورود آن به انبار یا محل‌ نگهداری مقصد، به‌طور «آنی» در سامانه می‌باشد.
4. تمامی مالکین سیگار به شکل تجاری که پیش از ابلاغ این دستورالعمل عدم تطابق موجودی انبار با موجودی سامانه داشته‌اند، ملزم هستند، موجودی سامانه را مطابق با زمان‌بندی و ساز و کار اعلامی مرکز با موجودی هر یک از انبارها و یا محل‌های نگهداری خود مطابق نمایند.

ماده 7: سایر ضوابط
1. اجرای ضوابط اختصاصی مندرج در این تصویب‌نامه مانع از لازم‌الاجرا بودن ضوابط عام مندرج در دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب هیات وزیران به شماره 138864/ت52971هـ مورخ 9 /11 /1395 و اصلاحیه شماره 106689/ت55679هـ تاریخ 14/8/97 نیست.
2. در صورت ابلاغ ستاد مبنی‌بر مشمول شدن سایر محصولات دخانی علاوه بر سیگار، رعایت مفاد بندهای «7» و «8» از ماده (3)، بندهای «7» و «8» از ماده (4)، و بندهای «2»، «3» و«4» از ماده (6) این تصویب‌نامه و تبصره‌های آن‌ها برای محصولات دخانی ابلاغی نیز الزامی خواهد بود.
3. در صورت ابلاغ ستاد مبنی بر آغاز استقرار شناسه رهگیری، رعایت مفاد بندهای «7» و «8» از ماده (3)، بندهای «7» و «8» از ماده (4) و بندهای «2»، «3» و«4» از ماده (6) این تصویب‌نامه و تبصره‌های آن‌ها براساس شناسه رهگیری نیز الزامی خواهد بود.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/20023