چهارمین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل در سال ۹۸

چهارمین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل در سال ۹۸

اقتصاد پنهان- در جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل در خصوص ساماندهی نحوه تحویل کالای مکشوفه در شهرستان‌های فاقد انبار، تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نیز تکمیل سامانه جامع انبارها تصمیم‌گیری شد.

شنبه، ۰۶ مهر ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

به گزارش اقتصاد پنهان، چهارمین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل در سال 98 به ریاست استاندار و با حضور فرمانداران شهرستان‌های تابعه در سالن شیخ صفی استانداری برگزار شد.

در آغاز جلسه آراسته، دبیر کمیسیون استان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس پس قرائت دستور جلسه از ارسال گزارش ارزیابی عملکرد 6 ماهه دستگاه‌های عضو کمیسیون از طریق ستاد مرکزی به وزیر کشور و هیأت دولت خبر داد و بر اهتمام بیش از پیش اعضاء برای ارائه گزارش اقدامات خود به دبیرخانه کمیسیون استان تأکید کرد.

آراسته خطاب به رؤسای ادارات جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تعزیرات، صنعت، معدن و تجارت و پلیس آگاهی استان خواستار تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شد.

در پایان اکبر بهنام‌جو، استاندار و رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر مبارزه جدی با پدیده قاچاق خواستار تهیه گزارش تحلیلی و مقایسه‌ای اقدامات 6ماهه نخست سال و ارائه نظرات و پیشنهادات دستگاه‌های عضو برای تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های کمیسیون استان شد.

بهنام‌جو در خصوص سامانه جامع انبارها نیز تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر اعضا با همکاری فرمانداران شهرستان‌های تابعه نسبت به تهیه آمار موجودی کل انبارهای استان و تکمیل بانک اطلاعات جامع این سامانه اقدام نمایند.

با تأکید استاندار بر تسهیل و ساماندهی نحوه تحویل کالای مکشوفه در شهرستان‌های فاقد انبار مقرر شد گزارشی در این خصوص از سوی اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با همکاری نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی استان در جلسه آینده کمیسیون ارائه شود.

 

صورتجلسه

شماره جلسه:

موضوع جلسه: جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با  قاچاق کالا و ارز استان اردبیل

ساعت شروع: 13

شماره دعوتنامه:  30425/23/17 

رئیس جلسه: اکبر بهنام جو  استاندار و رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز

 

تاریخ برگزاری:  6 /7 /98

دبیر جلسه: آراسته، مدیرکل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون  برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز 

 

مصوبات

مهلت اجراء

اقدام کننده

شرح مصوبات

ردیف

در اسرع وقت

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی

مقرر شد با استناد به تبصره 2 ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کالاهای سریع الفساد، زود اشتعال و ... در اسرع وقت تعیین تکلیف و تا جلسه آتی  نتیجه به دبیرخانه کمیسیون استان اعلام شود.

1

مستمر

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی

مقرر شد سازمان تعزیرات حکومتی استان آراء پرونده‌های باقی‌مانده در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را صادر تا سازمان بتواند نسبت به  تعیین تکلیف اموال (فروش، امحاء، استرداد، ضبط و...) و بایگانی پروندها اقدام نماید.

2

مستمر

فرمانداران شهرستان‌های ‌تابعه، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های دخیل در سامانه

مقرر شد طبق دستورالعمل تکمیل و پایش اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا ارسالی به شماره نامه 59032/23/17مورخ 7 /12 /97 سازمان صنعت، معدن و تجارت(بعنوان دبیر) در شهرستان‌ها، با استفاده از ظرفیت فرمانداران (بعنوان رئیس کمیته) نسبت به موجودیت کل انبارها در سطح استان اقدام و در جلسه بعدی گزارش خود را ارائه نمایند.

3

 

10 مهر

تمام دستگاه‌های عضو دبیرخانه کمیسیون

مقرر شد مدیران دستگاه‌های عضو دبیرخانه اقدامات خود را طبق برنامه راهبردی کمیسیون استان در سالجاری به شماره نامه 28437/23/17 مورخ 24 /6 /98 را تا تاریخ 10 /7 /98 به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نمایند.

4

در اسرع وقت

فرمانداران شهرستان‌های تابعه، گمرکات، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی

مقرر شد سازمان اموال تملیکی استان با همکاری نیروی انتظامی، تعزیرات،گمرک و فرمانداران شهرستان‌های تابعه نسبت به تسهیل و ساماندهی نحوه تحویل کالای مکشوفه در شهرستان‌ها راهکار و پیشنهادات خود را به دبیرخانه کمیسیون استان ارسال نمایند.

 

5

جلسه آتی

نیروی انتظامی

مقرر شد گزارش تحلیلی و مقایسه‌ای (شش ماهه) از وضعیت قاچاق استان توسط فرماندهی انتظامی استان (پلیس آگاهی) بهمراه راهکار آماده و درجلسه بعدی کمیسیون ارائه شود.

6

مستمر

تمامی دستگاه‌های عضو ماده 36 قانون

با استناد به ماده 36 قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز مقرر شد دستگاه‌های عضو این ماده در خصوص اعتراض بموقع به تبصره 3 ماده 50 در رابطه با صدور آراء برائت یافته توسط مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی و همچنین نسبت به پیگیری جدی در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق موجود در انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام نمایند.

7

در اسرع وقت

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تعزیرات حکومتی

به منظور تسریع در تعیین تکلیف کالای موجود در انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مقرر شد مدیریت اداره جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان نسبت به ارائه لیست کالاهای موجود در انبار به قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی در اسرع وقت برای تعیین تکلیف اقدام نماید.

8

 

 

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/20305