ممنوعیت فروش داخلی پوشاک قاچاق/فروش پوشاک قاچاق به شرط صادرات

ممنوعیت فروش داخلی پوشاک قاچاق/فروش پوشاک قاچاق به شرط صادرات

اقتصاد پنهان- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصوبه‌ای، بر ممنوعیت فروش داخلی پوشاک قاچاق و متروکه و فروش فقط به شرط صادرات توسط ستاد اجرایی امام (ره) و سازمان اموال تملیکی تأکید کرد.

شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

به گزارش اقتصاد پنهان، مطابق با مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،  فروش داخلی پوشاک قاچاق و متروکه توسط ستاد اجرایی و سازمان اموال تملیکی ممنوع شد.
در این مصوبه 5 بندی آمده است:
1. ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در فروش پوشاک قید به شرط صادرات و ممنوعیت عرضه داخلی را در اسناد فروش درج نمایند.
2. با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک هرگونه فروش پوشاک اعم از قاچاق یا متروکه توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای عرضه داخلی ممنوع است.
3. در خصوص پوشاک فروخته شده پیش از تاریخ 28 /5 /98، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) حسب مورد نسبت به فسخ یا اقاله بیع پوشاک با شرکت مدعی خرید بر اساس مستندات اقدام نمایند.
4. با توجه به الزام به داشتن گواهی فعالیت نمایندگی برای واردات پوشاک و ممنوعیت ثبت سفارش پوشاک، وزارت صمت از اعطای شناسه به نشان های تجاری فاقد گواهی فعالیت اگرچه از طریق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خریداری شده باشند خودداری نماید.
5. موضوع ورود گروه کالایی چهار از طریق متروکه و ضبطی شدن به کشور در جلسه اعضای اصلی طرح تا در خصوص الزام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مبنی بر رعایت ممنوعیت ثبت سفارش‌ها و مجوزها در موارد واگذاری کالا تصمیم‌گیری شود.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/21498