بررسی دستورالعمل پیشنهادی کمیته مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بررسی دستورالعمل پیشنهادی کمیته مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان- پنجمین جلسه کمیته تخصصی مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با کالا و ارز با حضور علی عوض پور، مشاور اتاق اصناف ایران و رئیس کمیته و مهدی کوشا مدیر کل دفتر تبلیغات هوشمندانه و مشارکت های مردمی ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز و دبیر کمیته در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

يکشنبه، ۰۸ دی ۱۳۹۸0 کامنتچاپ مطلب

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه مهدی کوشا ضمن تشریح روند تدوین نقشه راه مشارکت‌های مردمی از برگزاری رویداد ملی مشارکت¬های مردمی در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در سال آینده خبر داد.

در ادامه سیاحی، نماینده واجا و رامزی، معاون دفتر تبلیغات هوشمندانه و مشارکت¬های مردمی و دبیر کمیته تخصصی مشارکت‌های مردمی ستاد، فرایند تدوین نقشه راه مشارکت‌های مردمی در پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و همچنین انتظارات و الزامات مورد نیاز برای تدوین نقشه راه مذکور را ارائه کردند.

سپس دستورالعمل پیشنهادی کمیته مشارکت‌های مردمی در اختیار اعضا قرار گرفت و در مورد مطالب ارائه شده در خصوص این نقشه راه بحث و بررسی شد.

در این جلسه مقرر شد، اعضاء طی یک هفته کاری نظرات کارشناسی خود را به دبیرخانه کمیته مشارکت‌های مردمی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال نمایند تا پس از بررسی و تکمیل در کمیته کارشناسی فرعی، برای تصویب در کارگروه فرهنگی و اجتماعی ستاد مطرح شود.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/21571